Maturitní četba [0.4] Moliére: Lakomec

1. března 2018 v 21:21 | Lady -A |  Maturitní četba

Moliére: LakomecLiterarní druh: drama
Literární žánr: komedie
Literární směr/sloh: klasicismus, 1662 (17. století), děj se odehrává v Paříží, roku 1670
Téma a motiv: typ člověka, pro kterého peníze znamenají všechno, je schopen obětovat i lásku rodiny, zesměšňuje maloměšťáctví, strefuje se do církve a do rodin (touha po dědictví, pokrytectví), kritika chorobné touhy po penězích, člověk zaslepný touhou po bohatství nebere ohled na nikoho, výsměch lidské chamtivosti
Kompozice díla: chronologická, 5 dějství
Vypravěč: dialogy, monology, ich forma
Jazykové prostředky: psáno veršem alexandrinem, přímá řeč, humor založen na jazykové komice, archaismy, přirovnání, zdrobněliny, neslovesné věty - vyvolávají napětí, patrný satirický tón, napsáno prózou (proto se nechytla)

Příklady
Metafora: Jdi mi z očí!
Metonymie: Dostat se pod kůži.
Personifikace: Láska nezná bratra.
Hovorové výrazy: Musím se mrknout na své penízky.
Apostrofa: Můj ty božínku.
Rčení: To ji trefíte do noty.

Charakteristika hlavních postav:
Harpagon - šedesátiletý vdovec, který slepě touzí po penězích, lichvář (půjčuje peníze s velým úrokem), lakomý, panovačný, lhář, cholerik, sprostý, jediné co ho zajímá jsou jeho peníze (sobec), otec Elišky a Kleanta
Kleant - Harpagonův syn, nechápe otcovu posedlost k penězům, chytrý a podnikavý, zamilovaný do Mariany, i když byla chudá
Čipera - Kleantův dobromyslný a oddaný sluha, s myšlenkou, že svému pánovi pomůže, vymyslí lest a ukradne Harpagonovu truhlu
Eliška - Harpagonova dcera, zamilovaná do sluhy Valéra, peníze pro ní nejsou tolik důležité - spíše touží po lásce
Valér - Harpagonův sluha, zamilován do jeho dcery Elišky
Mariana - Kleantova milenka, chudá a krásná dívka, která se musí starat o nemocnou matku, zamilovala se do Kleanta pro to jaký je, ne kvůli penězům, láskypná a skromná, chce si ji vzít Harpagon, což odmítá, protože se ji hnusí
Anselm - Otec Valéra a Mariany, štědrý a dobrosrdečný šlechtic, má si vzít Elišku - proti její vůli, moudrý, zralý muž, majetný

Obsah díla (stručně): Kleant je zamilovaný do Mariany a Eliška do Valéra, ale oba sourozenci se to bojí říci svému otci Harpagonovi, jelikož ani jeden z nich není bohatý. Pro jejich otce jsou peníze nejdůležitejší. Kleant si chce peníze půjčit a je šokován, když jde za půjčovatelem a zjistí, že je to jeho otec. Harpagon se rozhodne oženit se za mladičkou Marianu, o které mu řekla dohazovačka Frosina, avšak ta je jim zhnusena, navíc se setkává s Kleantem, který se ji dvoří. Harpagon se ptá na Kleantův názor a ten své city zapře a zkritizuje ji, pak se dozví, že mu ji chtěl dát za ženu, ale když se mu nelíbí, tak ne. Kleant řekne pravu svému otci, že Marianu miluje, ale tajil to. Harpagon se rozlobí a ještě víc má chuť se s Marianou oženit. Čiper, což je sluha Kleanta, ukradne peníze (truhlici s penězi), kterou měl Harpagon schovanou na zahradě, ale z této krádeže je obviněn Valér - Harpagon mu za tento čin nadává, ale Valér si myslí, že je kárán za lásku k Elišce. Vztah/lásku mezi Valérem a Eliškou, Harpagon zjistí a rozhodne se Elišku provdat za staršího muže, který je velmi majetný - za Anselma. Jelikož má Kleant v rukou Harpagonovy peníze, rozhodne se toho využít a řekne mu, že peníze vrátí, ale dovolí mu vzít si Marianu. Valér přizná, že chudý není, protože je synem bohatého hraběte Tomáše d'Albuciho, který údajně zemřel. V tom pozná Mariana, že Valér je její bratr a nakonec Anselm přizná, že on je oným hrabětem. Harpagon již nic nenamítá a Anselm se rozhodně, že zaplatí obě svatby a nechce žádné věno.
Další díla autora: Létající doktor, Škola pro může, Zamilovaný doktor, Hoře lásky, Zdravý Nemocný
Zfilmováno: dílo je zfilmované Čechy i Francouzy
Další autoří této doby: Pierre Corneille (Cid), Jean Racine (Faidra), Jean de la Fontaine (Bajky), Carlo Goldoni (Poprask na laguně, Sluha dvou pánů)


Moliére (vl. jméno Jean-Baptiste Poquelin) * 15. 1. 1622 - + 17. 2. 1673
- nejslavnější dramatik francouzského i světového klasicismu
- získal právnický titul, ale proti vůli rodině zběhl k divadlu a kvůli nim musel začít používat pseudonym
- působil v kočovné herecké společnosti, která putovala po francouzském venkově
- ředitel královského divadla v Paříži
- velmi často hrál ve svých hrách
- měl konflikt s církví a měl nepřátelé u královského dvora
- zemřel při repríze své hry Zdravý Nemocný, kde hrál hlavní roli
- autor 33 komedií
- hry byly nadčasové
- odvážné veselohry, kritizoval a zesměšňoval církev, šlechtu a morálku
- problematika (lakota, pokrytectví, postavení žen ve společnosti)
- dílo Lakomec bylo přijato negativně

P. S. Jen opakovací věc: Neberte prosím můj rozbor jako něco, díky čemu uděláte maturitní zkoušku. Je to jen menší pomůcka. Děkuji.


 

Denní články x týdenní přehled

1. března 2018 v 14:29 | Lady -A |  Oznámení
Zdravím
mé jméno je Lady -A a vítám tě opět u mého dalšího článku, do které ho se rovnou vrhneme.


Krásný den Vám preji,
článek jsme začala psát již včera (28. 2. 2018) a přemýšlela jsem nad tím, jakým směrem chci blog dál vést. Mám toho v plánu vážně hodně a dokonce mám i předepsané nějaké články, témata, která bych chtěla probrat, rozebrat, ba dokonce bych chtěla někdy uspořádat i LIVE CHAT, ale stále je to takové, že prostě jsou důležitější a hezčí věci, než sedět u PC kadý den a celý den (skoro celý den) makat na tom. Někdy přijde den, kdy vážně pracuji v "backstage" a vy to uvidíte zřejmě až za nějaký čas, ale i to se počítá. Nechci zde psát slohové práce na dvě A4, a proto se pustím rovnou do toho, co mám na srdci či s jakou myšlenkou koketuji.

Jelikož zatím ještě nemám ty dny tolik plné a nic moc se neděje, tak jsem si říkala, že by denní články byly zřejmě dost zbytečně, protože bych neměla moc co povídat - bohužel. I když jdu někam ven a stane se mi nějaká příhoda, není to takhle pokaždé. Denní články jsem chtěla uvést do provozu již dnes, kdy tento článek vychází, tj. 1. 3. 2018, ale rozhodla jsem se, že to zatím ještě neudělám, viz. důvod o trochu výš. Jednoduše by to bylo strašná nuda. Proto raději koketuji s myšlenkou, že bych Vám vždy každou neděli shrnula celý svůj týden, a pokud by se stala nějaká vyjímka, nahodilá situace, se kterou bych se s Vámi chtěla podělit, bude článek navíc (něco extra, i když to tak moc extra není, ale pro ten pocit, že jo).

Každopádně dnes k večeru by měl ještě vyjít jeden článek, který bude obsahovat opět maturitní četbu, takže na tohle se ještě můžete těšit.

Určitě budu ráda za každý komentář.
Zatím se mějte krásně a za pár hodin se ještě "uvidíme".


Pa!


Maturitní četba [0.3] William Shakespeare: Kupec benátský

16. února 2018 v 18:00 | Lady -A |  Maturitní četba

William Shakespeare: Kupec benátský
Literarní druh: drama
Literární žánr: komedie
Literární směr/sloh: přelom 16. - 17. století - renesance
Téma a motiv: kamarádská velkorysost, která stála peníze a málem i život a Shylockova pomstychtivost, láska, nenávist, touha po penězích; odehrává se v Benátkách a Belmontu
Kompozice díla: chronologická, dodržena časová posloupnost
Vypravěč: dialogy, monology
Jazykové prostředky: převládá spisovný jazyk, vyskytují se archaismy (libra masa - váhová jednotka), historismy, metafora, anafora (opakování slov po sobě), apostrofa (zvolání Otče, jdem! Honem!..)

Charakteristika hlavních postav:
Antonio - Kupec benátský, který půjčuje lidem bez úpisů a tím přebírá "zákazníky" Shylockovi.
Bassanio - Antoniuv přítel, který žil na velké noze, ba na ještě větší než si mohl dovolit a teď měl spoustu dluhů, ze svých marnotratných let. Je to zároveň nápadník Porcie, za kterou vyjede, aby o ni "zabojoval".
Porcie - Dáma z Belmontu, pohledná dědička, která se může vydat jen za toho, který uhádne správnou skříňku, jak nakázal její otec na sklonku života.
Nerissa - Služka nebo spíš společnice Porcie.
Shylock - Zákeřný židovský lichvář, nikdy si nenechal ujít sebemenší příležitost vydírat lidi jejich chudobou. Nemají se s Antoniem rádi.
Obsah díla (stručně): Kniha je o chudákovi, který chce slečnu z vyšší společnosti a k tomu, aby za ní mohl alespoň jet potřebuje peníze. O tyto peníze požádá Bassanio kupce Antonia. Ten má ale veškerý svůj majetek na lodích, tudíž ne u sebe. Jediný kdo u sebe má tolik peněz, kolik Bassanio potřebuje je lichvář Shylock. Shylock a Antonio se nemají zrovna v oblibě, ale nakonec Antoniovi sumu půjčí pod podmínkou zaplacení dluhu do tří měsíců, nebo Shylock Antoniovi odřízne libru masa, což je cca půl kilogramu. Bassanio nadšený z toho, že má konečně peníze, za které může jet za Porcii, odpluje. Ta se ovšem může provdat jenom za toho, kdo uhádne, která skříňka je správná. Nečekaně Bassanio uhádne. Porcie mu daruje prsten s tím, že ho nesmí nikdy nikomu dát. Mezitím přijde dopis z Benátek, že Antoniovy lodě ztroskotaly, tudíž je z něj žebrák a nemá jak zaplatit dluh. Neoblomný žid ho nechá zavřít a jemu nezbývá nic jiného než čekat na svůj rozsudek. Jako soudce má přijít učený Bellario, ale místo něj přišel mladý právník Baltazar se slovy, že je Bellario nemocen a tak za něj posílá zaručenou náhradu, což je převlečená Porcie. Ta dá lichváři za pravdu, že má na svoji libru masa právo, ale nesmí při tom prolít ani kapku Antoniovy krve a nesmí uříznout ani míň ani víc, protože potom by musel být souzen zase on. Shylock potvrdí svou porážku. Za trest musí půlku svého majetku dát Antoniovi a druhou státu. Všechno dobře dopadlo.

Další díla autora: Hamlet, Král Lear, Othello, Macbeth (tragedie), Kupec Benátský, Sen noci Svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy (komedie), Richard II., Jindčich IV., V., VI.,..(historické hry)
Zfilmováno: -
Další autoří této doby: Giovanni Boccacio - Dekameron, Francesco Petrarca - Sonety Lauře, Lope de Vega - Ovčí pramen, Dante Aligbieri - Božská komedie
 


Článek se smyslem bez smyslu

14. února 2018 v 21:14 | Lady -A |  Střípky ze života
Zdravím,
mé jméno je Lady -A a vítám Tě u dnešního článku!


Dneska je pro mně den jako každý jiný. Neslavím Valentýn, nechápu, proč bych něco takového měla slavit. Raději mám 1. květen - lásky čas, než Valentýn, který není pro mně důležitý, ale květen ano. V květnu se totiž děje tolik věcí, tolik krásných věcí tam je - pokud opomenu své narozeniny, ze kterých nikdy nemám moc radost asi jako skoro každá žena, ale pozitivní věci tam převládají, ať už to je seznámení s mým přítelem a následně i chození. Všechno se nám to tam tak pěkně seběhlo a je neuvěřitelné, jak moc to letí. Nechtěla jsem tímhle článkem rozbouřit nějakou diskuzi, myslím, že každý má právo oslavovat si, co uzná za vhodné, a pokud oslavujete Valentýn (14. 2.), tak ho oslavujte. Já osobně oslavuji každý den, každé ráno, kdy se nadechnu a rozlepím oči, tak vím, jak moc jsem šťastná za svého přítele, které ho si cenním takovým způsobem, že nedokážu najít slova, abych to popsala - klasika, zamilovaná ženská (už poněkud dlouho zamilovaná).

Můj přítel je takový, že by nejradši neoslavoval nic, nesnáší to, přijde mu to naprosto zbytečné, takže si aspoň nemusím vyčítat, když na něco zapomenu, což se sice nestává, protože mám všechno zapsané v diáři, ale, přeci jen, kdyby se někdy něco takového stalo, on o tom nebude mít ani páru nebo nebude dělat z komára velblouda - to je na druhou stranu super, ne? A navíc je fakt, že já nejsem vůbec romantická duše, ne, vážně, nejsem, byť dokáži říci pěkná slova o svém příteli, ale nepotřebuji od něj dostávat květiny, čokolády (protože sladké nijak extra nejím, když už tak hořkou víceprocentní čokoládu), mít večeře při svíčkách (kdy bych večeři musela dělat já) a další zbytečně hlouposti. Ano, přijde mi to jako hloupost. Když budu chtít květinu, půjdu a koupím si ji - vůbec mi to nevadí. Když budu mít chuť na sladké, ok, tak třeba něco upeču nebo tak. Ne, já na to prostě nejsem. Nechci svatbu, nechci děti, ale hrozně moc toužím po mazlíčkovi, tak doufám, že tohle se mi splní, tohle opravdu chci.

Ano, tohle měl být původně článěk o samé lásce, určitě, protože je ten den lásky, ale víte co, to já prostě neumím - teď už to víte. Umím samozřejmě vyjádřit své city,tedy už jsem se to spíše naučila a bylo to hodně náročné, ale když s tím nemáte zkušenost a prošli jste si spíše zlými zkušenostmi, tak se máte co učit, ale pokud máte někoho, kdo Vám s tím pomáhá a přichází to přirozeně, tak si nemáte proč stěžovat. A já si vlastně taky nemám proč stěžovat, tak to dělat nebudu.

Nechci psát příliš dlouhé články, které toho stejně moc v sobě smysluplného nemají, ale myšlenky na osobním blogu mají být, takže se to sem hodí a hlavně já si řekla, že to tady chci oživit - snažím se plnit předsevzetí.

K dnešnímu dni by to stačilo a v pátek se můžete těšit na pokračování mého maturitního čtení.
Děkuji za pozornost.


Dobrou noc.